COMMUNITY LIFE IN AMSTERDAM, BETAALBARE WOON & WERKRUIMTE VOOR KUNSTENAARS
JOIN OUR
NEWSLETTER
SUPPORTED BY

THE BOOKSTORE
THE BOOKSTORE is een community-project dat in samenwerking met woonstichtingen Ymere en Stadgenoot, creatieven huisvest. Via de diverse projectruimtes zetten de deelnemers van het project zich actief in voor de samenleving in ruil voor een betaalbare huur.

Gezamenlijk zijn er 65 internationale deelnemers actief die door deze innovatieve constructie in staat zijn hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen. THE BOOKSTORE huisvest vormgevers, kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Een bijzondere groep waarbinnen een continue uitwisseling van expertise en talent plaatsvindt. Naast de vaste deelnemers biedt THE BOOKSTORE plek aan drie ‘artist in residencies’ die voor een periode van 3-6 maanden een woon-werkruimte kunnen gebruiken.

De ontwikkeling van effectieve methodes voor sociaal ondernemerschap is een belangrijk speerpunt van THE BOOKSTORE. Door het zelfregulerende systeem biedt THE BOOKSTORE degelijke en duurzame oplossingen voor de crisis en teruglopende subsidies.

www.bookstoreproject.nl
info@bookstoreproject.nl

/

THE BOOKSTORE is a community project that provides accommodation to creatives in partnership with the housing corporations Ymere and Stadgenoot. The participants in the project contribute actively to the community in exchange for affordable housing.

This innovative construction allows the 65 international participants to further develop their professional practice. THE BOOKSTORE accommodates designers, artists, writers and musicians. Within this remarkable group, a continuous exchange of expertise and talent takes place. In addition to the regular participants, THE BOOKSTORE also offers three “artist in residence” places. These provide artists with living and working space for 3 to 6 months.

The development of effective approaches to social entrepreneurship is an important objective of THE BOOKSTORE. By establishing a self-regulating system, THE BOOKSTORE provides a sustainable solution to the crisis and dwindling subsidies.

www.bookstoreproject.nl
info@bookstoreproject.nl