COMMUNITY LIFE IN AMSTERDAM, BETAALBARE WOON & WERKRUIMTE VOOR KUNSTENAARS
JOIN OUR
NEWSLETTER
SUPPORTED BY

THE BOOKSTORE
THE BOOKSTORE was een community-project dat in samenwerking met woonstichtingen Ymere en Stadgenoot, creatieven heeft huisvest. Via de diverse projectruimtes zetten de deelnemers van het project zich actief in voor de samenleving in ruil voor een betaalbare huur.

Gezamenlijk waren er 65 internationale deelnemers actief die door deze innovatieve constructie in staat waren hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen. THE BOOKSTORE huisvestte vormgevers, kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Een bijzondere groep waarbinnen een continue uitwisseling van expertise en talent plaatsvond. Naast de vaste deelnemers bood THE BOOKSTORE plek aan drie ‘artist in residencies’ die voor een periode van 3-6 maanden een woon-werkruimte konden gebruiken.

De ontwikkeling van effectieve methodes voor sociaal ondernemerschap was een belangrijk speerpunt van THE BOOKSTORE. Door het zelfregulerende systeem bood THE BOOKSTORE degelijke en duurzame oplossingen voor de crisis en teruglopende subsidies.

www.bookstoreproject.nl
info@bookstoreproject.nl

/

THE BOOKSTORE was a community project that was providing accommodation to creatives in partnership with the housing corporations Ymere and Stadgenoot. The participants in the project contributed actively to the community in exchange for affordable housing.

This innovative construction allowed the 65 international participants to further develop their professional practice. THE BOOKSTORE accommodated designers, artists, writers and musicians. Within this remarkable group, a continuous exchange of expertise and talent has taken place. In addition to the regular participants, THE BOOKSTORE also offered three “artist in residence” places. These provided artists with living and working space for 3 to 6 months.

The development of effective approaches to social entrepreneurship was an important objective of THE BOOKSTORE. By establishing a self-regulating system, THE BOOKSTORE provided a sustainable solution to the crisis and dwindling subsidies.

www.bookstoreproject.nl
info@bookstoreproject.nl