COMMUNITY LIFE IN AMSTERDAM, BETAALBARE WOON & WERKRUIMTE VOOR KUNSTENAARS
JOIN OUR
NEWSLETTER
OPENING LOCK BOX – COUPE SOLEIL
LOCKWOOD
10 June 19:00
DUTCH

Tentoonstelling LOCK BOX – Coupe Soleil
Schoonboomstraat - Willemskerkestraat

Opening vrijdag 10 juni
19.00 uur – 22.00 uur
LOCKWOOD Studio
Schoonboomstraat 39HS

LOCK BOX is een tentoonstelling die is opgezet en gecureerd door de bewoners van LOCKWOOD. In de ramen van de benedenwoningen van de Schoonboomstraat en de Willemskerkestraat zijn tien lichtboxen geplaatst die dienst doen als kleine expositie ruimtes. Voor deze tentoonstelling hebben wij gekozen voor het thema ‘Coupe Soleil’.

Deelnemers:
Rodrigo N. Albornoz - Emma Alizarine - Hans Berkhout - Steven van Eck – Joris van Gennip – Bram Govers - Gijs Knol & Kristel Nijs - Cris Meighan – Justina Nekrašaitė – Raluca Tudorache

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Leeuwensteinstichting.

Sinds juni 2014 is THE BOOKSTORE, een community-project dat in samenwerking met woonstichtingen Ymere en Stadsgenoot creatieven huisvest, actief in de Reimerswaalbuurt in Osdorp Midden met het project LOCKWOOD. In samenwerking met woningcorperatie Ymere huisvest het project 20 kunstenaars in de Schoonboomstraat en de Willemskerkestraat.

LOCKWOOD huisvest vormgevers, kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Een bijzondere groep waarbinnen een continue uitwisseling van expertise en talent plaatsvindt. De deelnemers van het project zetten zich actief in voor de samenleving in ruil voor een betaalbare huur. Zo organiseert LOCKWOOD in twee projectruimtes, de Lockwood Projectruimte en Het Reimertje, diverse activiteiten. Voor meer activiteiten bezoek onze website of facebookpagina.

bookstoreproject.nl/lockwood
facebook.com/pages/LOCKWOOD

ENGLISH

Exhibition LOCK BOX – Coupe Soleil
Schoonboomstraat - Willemskerkestraat


Opening Friday June 10
19.00 hrs – 22.00 hrs
LOCKWOOD Studio
Schoonboomstraat 39HS

LOCK BOX is an exhibition organised and curated by the participants of LOCKWOOD. In the windows of the down floor apartments of the Schoonboomstraat and Willemskerkestraat ten light boxes are placed that serve as small exhibition spaces. For this exhibition we choose the theme ‘Coupe Soleil’.

Participants:
Rodrigo N. Albornoz - Emma Alizarine - Hans Berkhout - Steven van Eck – Joris van Gennip – Bram Govers - Gijs Knol & Kristel Nijs - Cris Meighan – Justina Nekrašaitė – Raluca Tudorache

This exhibition has been made possible by the Leeuwensteinstichting.

Since June 2014 THE BOOKSTORE, a community-project that houses creatives in collaboration with housing associations Ymere and Stadsgenoot, is working in the Reimerswaalbuurt in Osdorp with the project LOCKWOOD. In collaboration with Ymere the project houses 20 artists in the Schoonboomstraat and Willemskerkestraat.

LOCKWOOD houses designers, artists, writers and musicians. A group within which a continuous exchange of expertise and talent takes place. The participants of the project actively work in the neighbourhood in exchange for an affordable rent. In this light, LOCKWOOD organises various activities in two project spaces: the LOCKWOOD Projectspace and Het Reimertje. For more information about the activities visit our website or Facebookpage.

www.bookstoreproject.nl
facebook.com/pages/LOCKWOOD