COMMUNITY LIFE IN AMSTERDAM, BETAALBARE WOON & WERKRUIMTE VOOR KUNSTENAARS
JOIN OUR
NEWSLETTER
Maaike Visser - The Wast of Labour and Capital

We had to get rid of the ornament, cause the wast of labour and capital is an ornament’s biggest crime. We don’t want to promote consumers desire and capitalistic behaviour. Craft and hand-work equals luxury, that is a high price to pay.
The Ornament produces effects and resonance. And is particularly known by it’s fanatic ways to approach form, srtucture and surfaces in a coquettish manner. The ornament is neither mere decoration nor pure 'art'.

Maaike Visser maakt instalaties en beelden waarin ze verschillende materialen en beelden combineert. Haar werk functioneert als een decor voor een probleem. Ze gebruikt negatieve connontaties in een positieve vorm. Dat gaat vaak in tegen de gebruikelijke logica.

In de tentoonstelling 'The Wast Of Labour and Capital' wordt de moreel-esthetische vraag gesteld of het ornament verwerpelijk is. Geinspireerd door 'Ornament and Crime' een essay van Adolf Loos (1910) die het ornament in de kunst aanvalt en een historische 'game-changer' werd met grote invloed op de komst van de moderne kunst begin 20e eeuw.

In de installaties van Maaike Visser wordt zorgvuldig de plaatsing van de werken in de ruimte onderzocht. Het theatrale aspect van de decor-achtige setting biedt de samenhang.
Het werk zoekt de grenzen van het effect, soms op het hysterische af en communiceert vooral dat het de kijker wil uitdagen.

English:
The work of Maaike Visser consist of installations and sculptures in which she combines images, different materials and often polemical texts. The work functions as a decor for a problem. Maaike operates with negative connotations in an optimistic form. This goes often against the conventional logic.

In the exibithion 'The Wast of Labour and Capital' the moral and aesthetic question is raised if the ornament is objectionable. Inspired by Ornament and Crime (Adolf Loos 1910) a lecture attacking the ornament in art, that became a historical "game-changer" with great influence on the advent of modern art in early 20th century.

In the installations, the placing of the artwork in the space is carefully examined. The theatrical aspect of a decor-like setting offers the cohesion. The work explores the boundaries of the effect, now and then verging on the hysterical. But above all it seems to communicate that it wants to challenge the viewer.

More information: maaikevisser.zoete-broodjes.nl